Silnice smrti jsou možná kousek od vás. Které to jsou?

Dojet do cíle bez nehody je dnes hlavním požadavkem většiny motoristů. Na to, zda se to povede, nebo nikoliv, má vliv celá řada věcí. Co mezi ně můžeme zařadit? Pokud pomineme řidičské dovednosti a dobrý technický stav vozu, nesmíme zapomínat také na to, že vliv na bezpečnou cestu má i úsek, kterým se rozhodnete jet. V České republice totiž existují i takzvané silnice smrti, které jsou opravdu velmi nebezpečné a které dlouhodobě patří k největším rizikům. O jaké úseky se jedná? Podívejte se na ty hlavní. Možná jsou nedaleko od vás. Pokud po dané silnici pojedete, doporučujeme maximální opatrnost.

Která silnice je tou nejhorší?

Začneme tím úsekem, který je jako silnice smrti označován zcela oprávněně. Jedná se o úsek na silnici I/67 z Karviné do Českého Těšína. Z dlouhodobého hlediska je právě toto ona silnice, které se doporučujeme raději vyhnout, jelikož rizik je zde více než dost. Napovídají tomu jak statistiky nehodovosti z roku 2017, tak tomu napovídají i statistiky historické. Pokud bychom se podívali na počet všech nehod, které se zde staly, tak dojdeme k zajímavému zjištění. V podstatě na každém kilometru tohoto úseku se v minulosti stala alespoň jedna nehoda, která končila buď těžkým, nebo dokonce smrtelným zraněním. Je tedy jasné, že toto je právě ta silnice, které je nutné se vyhýbat.

Jak jsou na tom dálnice?

O nich můžeme z obecného hlediska říci, že by se mělo jednat o nejbezpečnější silnice. Nejsou na nich žádné křižovatky, sjezdy a nájezdy jsou dostatečně velké, a také zde nehrozí riziko toho, že by se někdo objevil v protisměru – tedy až na výjimky. Přesto ale ani dálnice nepatří z hlediska nehodovosti mezi dobrou volbu. Máme-li se podívat na takzvané silnice smrti, tak musíme jasně říci, že tou nejhorší dálnicí je D1. Tomu mimo jiné přispívá i technický stav, který má na nehody vliv. I to je jeden z důvodů, proč už dlouhodobě prochází rekonstrukcí, která má tento nežádoucí stav eliminovat.

Není to ale jediná dálnice, kterou můžeme označit jako celkem problémovou. Stejně tak je velkým problémem dálnice D4, nebo také D10. Samozřejmě nejde o jejich celé kompletní úseky. V případě problémů, tedy v případě nehodovosti zde mluvíme o těch úsecích, které jsou poblíž hlavního města. Tedy poblíž Prahy. Zde je z dlouhodobého hlediska situace označovaná spíše jako kritická.

Pozor na komunikace první třídy

I když podle označení by se pochopitelně mělo jednat o kvalitní a dobré silnice, tak u řady z nich musíme jasně říci, že takové rozhodně nejsou. Jejich technický stav není nijak dobrý, silnice jsou úzké a vlivem velkého provozu se objevuje i větší nebezpečí. A jaké silnice první třídy mohou patřit mezi takzvané silnice smrti? Podívejme se na to společně. Tou nejhorší je rozhodně komunikace I/7. Samozřejmě nikoliv celá, ale jenom konkrétní úsek. Ten začíná na křížení se silnicí I/13 a končí na státní hranici. Pokud vám daný popis nic neříká, pamatujte si úroveň Chomutova a hraniční přechod Hora Svatého Šebestiána. Pokud v tomto úseku pojedete, jste na nejvíce rizikové silnici první třídy, která se v České republice nachází. Takže buďte opravdu opatrní.

Existuje i řada dalších úseků

Podívejme se i na několik dalších silnic, které jsou označeny jako ty, u kterých je velká rizikovost. Když se podíváme na jejich výčet z obecného pohledu, tak musíme říci, že přece jenom mají něco společné. A to místo svého umístění. Jsou totiž hlavně v horských oblastech. A to znamená, že původcem nehod zde může být počasí. To se může v daných oblastech měnit z minuty na minutu. K tomu dodejme, že výjimkou není ani náledí, nebo velké množství sněhu. Nepřipravenost některých řidičů tak může z daného konkrétního úseku skutečně udělat silnice smrti.

A jaké jsou příklady některých z nich? Liberecký kraj si zmíníme jako první. Tím místem je část silnice označená jako I/13, která vede k hranicím naší země. Královéhradecký kraj je na místě druhém. Zde je dobré dát si pozor jak na horský úsek silnice I/14, tak je nutné počítat i s úsekem silnice I/11. Ta je celá poměrně dlouhá, a onen rizikový úsek je na samotné hranici kraje, v oblasti Jeseníků. Zde když zůstaneme, tak nesmíme opomíjet silnice I/60. Ta je riziková v podstatě v celé své délce a také nejvíce potrápí takové řidiče, kteří míří z naší republiky.

Kde si dále dát pozor?

Náš výčet takzvaných silnic smrti stále ještě nekončíme. Podívejme se třeba na silnici I/16, a to kousek od Mladé Boleslavi. I to je místo, které se z hlediska historie řadí mezi takové, na kterém bychom doporučovali dát si velký pozor. Podobné je to v případě kratšího úseku na silnici I/17. Jde sice jenom o krátkou spojnici, ale stalo se toho na ní už poměrně mnoho. Jinak tomu není ani v případě silnice I/23. I když to na první pohled vypadá, že zde rizika nehrozí, riskování a velká rychlost ukazují, že i tato část je tou, kde je nebezpečí velmi velké.

Podobně charakterizovatelným úsekem je také číst silnice I/50, a to nedaleko Uherského Hradiště, konkrétně potom směrem od Brna. Ani zde není bezpečno. Podobně je tomu i na silnici I/46. I ta je na celou svou délku poměrně dlouhá, jelikož jde o spojnici Opavy a Olomouce. A právě zhruba v polovině daného úseku je místo, které je právem také označováno jako silnice smrti. Opět jde o jedno z těch míst, kde má na nehodovost vliv hlavně jedna důležitá věc. Je to rychlost, která nehody nejenom způsobuje, ale je spojena také s tím, že daná nehoda může mít až fatální následky.

Rate this post