Povinné ručení: jak sjednat to nejvýhodnější do 5 minut

Povinné ručení je smluvní pojištění odpovědnosti při způsobené škodě na zdraví nebo majetku zapříčiněné provozem vozidla. Podle zákona ho musí mít každý provozovatel motorového vozidla, který provozuje vozidlo na pozemní komunikaci. Nevyhnete se mu, a tak se nabízí otázka, které povinné ručení je vlastně nejlepší? V základu je většina pojištění srovnatelná, skutečné benefity pro řidiče přináší až asistenční služby.

Jaké asistenční služby jsou nutností?

Při výběru povinného ručení si určitě mnoho z vás bude pokládat otázku, které asistenční služby by vám měla pojišťovna nabídnout, které z nich jsou ty opravdu důležité? Odpověď není jednoznačná, vždy záleží na vašich preferencích, nicméně existují služby, které jsou podmínkou, bez kterých se povinné ručení stane opravdu pouhým pojištěním odpovědnosti bez dalších bonusů pro vás.

Především jde o asistenční služby v případě nehody a poruchy. Tuto skutečnost nemůžete předpovídat a zařídit se podle ní. Důležité je, aby vám pojišťovna v případě nehody či poruchy vozidla, nabídla opravu přímo na místě nebo případný odtah. Příjemným bonusem může být propůjčení náhradního vozidla na 24 hodin, se kterým můžete pohodlně pokračovat v cestě, nebo alespoň uhradila případné vzniklé cestovní náklady.

Naopak doplňkové drobné služby, jako například výměna rezervy, autobaterie nebo asistence v případě chyby řidiče, kdy natankujete do auta špatné palivo, nejsou podmínkou. V takových případech si většinou poradíte sami, jsou pouze benefitem, pokud je pojišťovna k povinnému ručení nabízí.

Nadstandardní asistenční služby v zahraničí

Jestliže často cestujete do zahraničí, neměli byste na povinném ručení a hlavně asistenčních službách šetřit, protože vám na oplátku mohou značně ušetřit nejen stresu, ale především náklady spojené s úkony v zahraničí. Rozhodně se vyplatí si za asistenční služby připlatit nebo si rovnou přikoupit balíček zahraničních asistenčních služeb, jestliže ho pojišťovna nabízí.

V zahraničí využijete především těchto služeb

 • oprava na místě nebo odtah vozidla

 • proplacení náhradních cestovních nákladů nebo hotelu

 • propůjčení náhradního vozidla

 • uskladnění vozidla a jeho ostraha

 • zajištění administračních náležitostí

 • služby tlumočníka

 • právní pomoc

Detailní přehled asistenčních služeb jednotlivých pojišťoven

Alianz pojišťovna

 • asistence při poruše, nehodě, vandalismu a poškození zvířetem

 • odtah do nejbližšího servisu

 • odtah na místo určené klientem

 • asistence při chybě způsobené řidičem (např. natankování spatné pohonné směsi)

 • lepší asistence nabízí Alianz pojišťovna od 400 Kč

AXA pojišťovna

 • asistence při nehodě a poruše

 • nabízí opravu přímo na místě do 2 800 Kč, odtah bez limitu

 • v případě, že vozidlo není schopno provozu, vám proplatí noc v hotelu nebo cestovní nálady hromadnou dopravou – při nákladech do 2 000 Kč

 • náhradní vozidlo poskytne na 24 hodin

 • asistence při chybě řidiče (např. natankování spatné pohonné směsi)

 • lepší asistence AXA pojišťovna za příplatek nenabízí

Česká podnikatelská pojišťovna

 • asistence při poruše i nehodě

 • nárok na přivolání pomoci asistenční služby přímo na místo a následná oprava

 • vyproštění vozidla nebo odtah

 • asistence při defektu, výměně baterie a dalších drobných úkonech do limitu 500 Kč

 • Lepší asistence Česká podnikatelská pojišťovna nabízí od 400 Kč

Česká pojišťovna

 • v základní výbavě pouze asistence, pokud vznikne poškození při nehodě

 • všechny ostatní asistence je potřeba si přikoupit – od 650 Kč

ČSOB pojišťovna

 • asistence při nehodě, poruše, přírodních živlech, vandalismu

 • práce technika přímo na místě

 • odtah do nejbližšího autorizovaného servisu

 • v případě neschopnosti vozidla pokračovat dále v cestě, hradí noc v hotelu do limitu 1 500 Kč, a to až na 2 noci.

 • případně proplatí náklady na hromadnou dopravu nebo taxi až do limitu 3 000 Kč

 • náhradní vozidlo na 24 hodin

 • Lepší asistence ČSOB pojišťovna nabízí za příplatek od 400 Kč

Generali pojišťovna

 • asistence v případě nehody a poruchy do limitu 2 000 Kč

 • příjezd technika a možná oprava přímo na místě, nebo odtah

 • náhradní vozidlo na 24 hodin

 • asistenci při poruše je možné uplatnit pouze u aut mladších 11 let

 • Za lepší asistenční služby si u Generali pojišťovny připlatíte 600 Kč

Kooperativa pojišťovna

 • v případě havárie máte právo na odtah do 50 km

 • popřípadě na příjezd technika a následnou opravu přímo na místě, včetně drobných asistenčních úkonů (výměna rezervy, autobaterie apod.)

 • Kooperativa pojišťovna nabízí lepší asistenční služby od 300 Kč

UNIQA pojišťovna

 • asistence při havárii, odcizení, živelné pohromě a poruše

 • oprava přímo na místě nebo odtah do limitu 2 500 Kč

 • pokud bude oprava trvat déle než 8 hodin, vznikne vám nárok na ubytování do limitu 1 500 Kč, případně vám proplatí cestovní náklady na hromadnou dopravu

 • náhradní auto na 24 hodin

 • Lepší asistence UNIQA pojišťovna nabízí za příplatek 600 Kč

Která pojišťovna je nejvýhodnější?

Jak můžete z přehledu vidět, asistenční služby se u jednotlivých pojišťoven podobají, ale zároveň v mnoha případech značně liší. Zatímco některé nabízejí jen skutečně nejnutnější úkony jako odtah a opravu vozidla, jiné vám proplatí i cestovní náklady, nocleh nebo poskytnou náhradní vozidlo. Snad nejhorší asistenční služby nabízí Česká pojišťovna, která vsází na to, že klientům stačí jen ty nejnutnější služby. Rozšířený balíček asistenčních služeb navíc nabízí za nejvyšší poplatek – od 650 Kč.

TIP: pro opravdu výhodné povinné ručení využijte online kalkulačku povinného ručení, která srovná nabídky a vyhodnotí je.“

Naopak velmi vstřícná je například AXA pojišťovna nebo ČSOB pojišťovna. Obě nabízejí nadstandardní služby v podobě proplacení cestovních nákladů, náhradního vozidla, nocleh, drobné asistenční služby přímo na místě apod.

Většina řidičů vlastně neví, na které služby má nárok

Podle průzkumů pojišťoven se ukázalo, že klienti často ani netuší, na jaké odškodnění nebo služby mají na základě pojistné smlouvy nárok. Stejně to platí také v případě povinného ručení, proto doporučujeme, abyste si ještě jednou důkladně pročetli svou smlouvu, možná narazíte na služby, které jste v minulosti mohli uplatnit, ale z důvodu neznalosti, je neuplatnili. Můžete si tak ušetřit spoustu zbytečné nákladů, které by za vás uhradila pojišťovna.

Jak vybrat nejlepší povinné ručení přesně na míru

Pokud hledáte opravdu výhodné povinné ručení za skvělou cenu a zároveň s nabídkou pestrých asistenčních služeb, které jednoznačně předčí ostatní pojišťovny, jednoznačně vám pomůže kalkulačka povinného ručení, ta během pěti minut dokáže srovnat aktuálně nabízená povinná ručení jednotlivých pojišťoven. Můžete jednat ušetřit, ale také si sjednat opravdu štědré povinné ručení, které bude krýt většinu rizik a zároveň nabízet nadstandardní asistenční služby.