Může smazání čar snížit nehodovost?

Když vyjedeme na naše silnice, jsou zcela běžnou součástí čáry. Nikoliv jenom krajnice, ale jsou to i čáry středové. A právě těch se týká naše zajímavá zpráva. Ta je totiž spojena s faktem, že Britové se rozhodli právě středové čáry ze silnic definitivně smazat. Z jakého důvodu? Cílem má být paradoxně snížení celkové nehodovosti. A to způsobem, který není příliš obvyklý. Bylo totiž dokázáno, že když středová bílá čára na silnici není, má řidič mnohem menší jistotu, což se následně projeví na tom, že jede mnohem pomaleji. A právě to by měla být cesta k tomu, aby nehod rapidně ubylo.

Jaká jsou konkrétní data?

Podívejme se společně i na samotný výzkum, který byl v tomto případě realizován. Konkrétně ukázal, že v průměru se na silnicích bez středových čar snížila rychlost každého vozidla v průměru o 13 procent. Testováno bylo vše na několika londýnských silnicích, jako třeba A22, A23 a A 100. Postupně se daná informace začala šířit a aktuálně nad daným projektem uvažuje více než 400 měst. A to nikoliv jenom v samotné Velké Británii, ale i v mnoha jiných městech Evropy. Zde však zůstává zatím jenom u slov, jelikož skutečnou odvahu smazat středové čáry ze svých některých silnic měla pouze Británie.

Jsou i možná negativa

I když je projekt zajímavý a bude se v rámci Velké Británie dále rozšiřovat, je třeba upozornit také na možná rizika, která z něho plynou. Ta se týkají hlavně situací, které jsou spojeny s horší viditelností a s horšími povětrnostními podmínkami. V takovém případě dochází k tomu, že řidič může ztrácet orientaci tak výrazně, že to naopak k nehodám může svádět. Na druhou stranu toto by měly eliminovat právě čáry na krajnicích silnic, popřípadě i patníky, které budou samotný směr vozovky označovat naprosto přehledně a zajistí tak jistotu volby správné trajektorie i na neznámých místech.