A jak jezdíte vy?

Statistiky spojené s motorismem a provozem vozu se mohou ubírat různými směry. My jsme se zaměřili na to, kolik toho lidé v průměru najezdí. Pokud si chcete tipnout, jaké budou výsledky, máte nejvyšší čas. Nyní už začínáme vyhodnocovat statistická data a přinášíme vám konkrétní čísla. A u nich rozhodně musíme říci, že vás výrazně zaujmou. Pojďme na ně.

5 000 – 10 000 kilometrů

Jedná se o kilometrový nájezd, který v dnešní době svým vozem najede zhruba třetina lidí, kteří mají auto. Není zde však rozlišeno, zda se jedná o jízdy osobního charakteru, nebo jízdy pracovního charakteru. Jde tedy čistě o číslo, které najede zhruba 30 procent lidí během celého roku. Pokud se vám zdá, že je poměrně nízké, rozhodně k tomu nezapomeňme připočítat fakt, že mnoho lidí má vůz skutečně jenom na to, aby si s ním zajel na návštěvu, na nákup, nebo kamkoliv jinam. Potom je jasné, že právě daných 5 000 kilometrů ročně dosáhne.

10 000 – 20 000 kilometrů

Podívejme se také do druhé skupiny, která souvisí s tímto nájezdem. Zde můžeme říci, že je podobně velká, jako ta druhá. I zde platí, že tolik ročně najede zhruba třetina řidičů. Tady už je poměrně jasně patrné, že se jedná o nájezd lidí, kteří vůz potřebují v podstatě každý den. Nejčastěji jde o osoby, které svým vozem jezdí každý den do práce. Pokud je vzdálená okolo dvaceti kilometrů, tak denní nájezd je zhruba 40. Rázem jsme na čísle, které ročně přesahuje právě desetitisícovou hranici. A to mluvíme jenom o cestách do zaměstnání a zpět. K tomu přidejme i cesty osobního charakteru, nějakou tu dovolenou a je jasné, že i když se zdá daný nájezd poměrně vysoký, v reálu u aktivních řidičů není zase až tak astronomický.

A navíc může celkem dobře prospívat vašemu vozu. Proč? Když se podíváme na servisní intervaly výměny oleje, často jsou právě v tomto rozmezí. Olej je tedy měněný pravidelně v termínu 1 – 2 roky, díky čemuž nedochází k tomu, že by ve vašem voze stárnul a ztrácel své pozitivní vlastnosti.

Jak jsou na tom ženy?

Zde je trend poměrně zajímavá, jelikož jasně ukazuje, že ženy v poslední době začínají jezdit stále více. Pokud se podíváme na výše zmíněný nejnižší nájezd, tak ten zvládne bez potíží zhruba třetina všech žen. Stejný počet žen se potom vejde i do druhého kilometrového nájezdu. Je tedy vidět, že ženy tráví za volantem také poměrně dost času, bez ohledu na to, zda je to nutnost osobní, nebo pracovní jízdy.

A co muži?

Ve většině statistik muži s ohledem na čas za volantem jasně dominují, a jinak tomu není ani v tomto případě. Podíváme-li se na to, kolik mužů ročně najede první zmíněný nájezd, tak jsou zde čísla nižší, než je tomu u žen. Jinak tomu ale je vyššího nájezdu, kde už muži jasně dominují. Když vezmeme v potaz všechny aktivní řidiče, tak 40 procent z nich najede ročně právě až 20 000 kilometrů. To je o 10 procent více mužů, než žen. A pokud bychom se podívali i na vyšší nájezdy, tak musíme říci, že zde neplatí jasná úměrnost. Vždy je procentuelní počet mužů výrazně vyšší, než počet žen. Ty zkrátka dlouhé trasy tolik nejezdí, zatímco u mužů je to pravý opak.

Věk téměř nerozhoduje

Pokud si myslíte, že na roční kilometrové nájezdy má vliv také věk řidiče nebo řidičky, tak vás musíme zklamat. V tomto směru zase až tolik nerozhoduje. Pokud je někdo aktivním řidičem, tak řídí po celý svůj život, a to stále většinou podobně. A to platí už od doby, kdy lidé dostanou řidičský průkaz, až do doby nástupu do důchodu. Zde je pochopitelné, že vlivem absence práce už často není důvod jezdit a tak tato věková kategorie sklouzne k nejnižším nájezdům, které jsou následně omezeny pochopitelně jenom na cesty osobního charakteru.

Několik zajímavostí v souvislosti s věkem jsme ale přece jenom vypátrali. Pokud se podíváme na skutečně velké nájezdy, nad 50 000 kilometrů ročně, tak musíme jasně říci, že ty se týkají primárně mladších lidí, v rozmezí 25 – 30 let. Je to dáno často i tím, že jim nevadí trávit více času v práci a tedy i na cestách. S postupným věkem potom samotný kilometrový nájezd lehce klesá.

Jaké jsou důvody cest?

Už jsme to lehce naznačili, že mnohé z nich skutečně souvisí se zaměstnáním. Když začneme těmi nejvyššími nájezdy, tak zde drtivá většina cest jasně patří do kategorie těch, které jsou vedeny jako pracovní. A s nimi je spojeno i cestování služebním vozem. Když se z této kategorie podíváme do té do 20 000 kilometrů, jedná se o cesty, které s prací také souvisí. Jsou vedeny jako takové, u kterých cestujeme do práce. A jak je pochopitelné, u nejnižších nájezdů mluvíme výhradně jenom o cestách osobního charakteru.

V jakých zemích lidé najezdí nejvíce?

Našli jste se v některé kategorii? Pokud ano, jistě se budete chtít i porovnat se zahraničím. Pokud ano, tak se podíváme na nejvyšší nájezdy, a to až nad 50 000 kilometrů ročně. Nejvíce najednou Maďaři, jelikož tolik zvládne procestovat ve svém voze okolo čtyř procent obyvatel tohoto národa. Nejméně je to v Rakousku, kde to jsou zhruba jenom dvě procenta.

Když se podíváme na podíl klasický, tedy nájezd 10 000 – 20 000 kilometrů za rok, tak jak jsme zmínili, je u nás podíl zhruba třetiny řidičů. Když se podíváme do Rakouska, tak tam tolik najezdí zhruba 40 procent řidičů. Slovensko je potom velmi podobné jako u nás, zatímco v Maďarsku je toto číslo výrazně nižší. Naopak stoupne u toho nejnižšího nájezdu, do 10 000 kilometrů za rok. A tím naše statistika končí. Jak tedy jezdíte vy, a do jaké konkrétní kategorie vás můžeme zařadit?