Vyvaření části dveří

Především u starších automobilů není koroze skutečně ničím výjimečným. Je tedy potřeba myslet na to, že pokud se objeví, měli bychom se co nejdříve pustit do opravy. Štěstím v neštěstí je v dnešní době hlavně to, že pokud se koroze objeví, tak hlavně v rohu dveří, díky čemuž je oprava mnohem jednodušší, než pokud by se jednalo třeba o oblast v jejich středu. Jak tedy postupovat, pokud je nezbytné vyvaření části dveří?

Jako první jsou nezbytné veškeré přípravné práce. O jaké se jedná konkrétně? Jde o postupy spojené s tím, že musíme dveře otevřít a odstranit jakékoliv vnitřní čalounění, vnitřní plasty, stejně jako případné izolační vrstvy. Pokud si chceme ulehčit práci, je možné se danému odstranění věnovat jenom v oblasti, kde je daná rez. Obvykle ale plasty a čalounění jako taková bývají řešena tak, že se jedná o celistvé díly. Ty jsou na kostru dveří přidělány různými způsoby, a to například pomocí různých šroubů, stejně jako zde mohou být jednoduše nacvaknuty. V tomto směru je třeba vědět, jak je daná možnost řešena a podle toho se následně zachovat.

Vyřezejme zkorodovaný kus plechu

Jakmile máme dveře připraveny, je možné přistoupit k jedné z nejdůležitějších částí, pokud jde o vyvaření části dveří. V rámci této části se neobejdeme bez postupu, kterým není nic jiného, než nutnost vyřezat danou zkorodovanou část daných dveří. Zcela logicky nemusíme připomínat, že by se nemělo jednat jenom o vyříznutí přímo dané konkrétní části, ale měli bychom vzít raději i o kousek více. Je dobré pamatovat na to, že koroze se může poměrně rychle šířit, a tak je třeba mít jistotu, že ji odstraníme skutečně kompletně. Jakmile se tak stane, jsou dveře téměř připraveny k další části.

Nyní, tedy ve chvíli, kdy je vyřezání zkorodovaného plechu u konce, nesmíme zapomínat na další jeden důležitý krok, kterým je potřeba odstranění laku. A to samozřejmě právě v daném místě opravy. Jedná se tedy o místo, odkud byl vyřezaný daný kus dveří. Zde lak jednoduše obrousíme, a to zhruba jeden centimetr po celém obvodu. Jakmile i toto máme, je koroze nejenom pryč, ale daná část už je plnohodnotně připravena právě na vyvaření dveří.

Necháme si vyrobit nový plech

Někdo na tento krok může stačit sám, u někoho jiného bude nezbytné, aby se obrátil na odborníka. Nejlépe zkušenou zámečnickou výrobu, díky čemuž bude plech a jeho rozměr plně odpovídat tomu, co potřebujeme a bude přesně pasovat na dané konkrétní místo, které potřebujeme opravit. Ideální je, pokud už máme daného člověka domluveného a ve chvíli, kdy kousek konkrétního plechu odřízneme, se s ním jenom spojíme, a dáme mu za úkol výrobu plechu nového. To může být postup, který je možné realizovat v podstatě na počkání a tak není třeba mít jakékoliv obavy z toho, že by se postup opravy jakkoliv zdržel. Jakmile daný kus plechu máme, můžeme v naší opravě jednoduše pokračovat.

Plech navaříme na požadované místo

Další krok dané opravy už není ničím jiným, než nutnost navaření nového kusu plechu na požadované místo na dveřích. Než se do toho pustíme, neměli bychom zapomenout na odpojení baterie. Pokud je odpojena, už můžeme jednoduše pokračovat v práci. I zde samozřejmě platí, že pokud máme se svářením dostatek zkušeností, můžeme daný krok realizovat sami, svépomocí. Pokud nemáme, je přirozeně možné najít někoho, kdo nám s tím může pomoci. Jelikož se obvykle jedná jenom o drobnou část, může být ani ne za pár minut hotovo a dveře jsou téměř opraveny.

Finální úprava

Je-li nový plech na svém místě, je třeba kratší technologická přestávka. Stručně a jasně řešeno, je třeba už jenom počkat na to, až dveře a daná část vystydne, abychom se mohli pustit do finální úpravy. Tím prvním krokem, bez kterého se zcela přirozeně neobejdeme, je prvotní důkladné přebroušení, díky čemuž zarovnáme případné nečistoty a další problémové nerovné části, které zde vznikly. Jakmile je broušení u konce, už nám zbývá jenom příprava pro finální nalakování. Zde mluvíme o tom, kroku, kterým není nic jiného, než nutnost použít základovou barvu, která je v tomto ohledu ideální. Jakmile zaschne, je možné dveře nalakovat.

I u následného lakování platí, že ho můžeme zvládnout svépomocí, nebo ho můžeme svěřit profesionálům. Určitě máme i na výběr, zda budeme lakovat jenom lokálně, nebo budou lakovány celé dveře. Jelikož se dá předpokládat, že jde o opravu u starého vozu, kde se na dokonalý vzhled příliš nedbá, je více než jasné, že stačí jenom konkrétní lokální lakování. Samozřejmě platí, že odstín daného laku by se měl co možná nejvíce podobat tomu, který je aktuálně právě na našich dveřích.

Co na závěr?

Nyní, tedy po tom, co je lak definitivně suchý se již můžeme pustit do kroku, kterým uvedeme dveře do původního stavu. Na mysli máme samozřejmě to, že na své místo dáme opět danou případnou izolaci, stejně jako čalounění, nebo plasty. Pokud budete brát postup opravy skutečně vážně, a nebudete chtít nic podcenit, doporučuje se i to, abyste dveře z jejich vnitřní části nastříkali voskem na dutiny. Nyní to však nezbytnost, ale na druhou stranu se jedná o postup, kterým jejich životnost můžete prodloužit a eliminujete tak další možné nepříjemné překvapením které by bylo s korozí spojeno. Pokud je vše na svém místě, můžeme v danou chvíli říci, že vyvaření dveří vozu se povedlo a oprava je u konce. Jak je patrné, až na několik dílčích a odbornějších prací se nejednalo o nic výrazně složitého a dá se tedy zvládnout i se základnějším vybavením domácí dílny.