Problém s řazením

Pokud máte u svého vozu problémy s řazením, může to symbolizovat celou řadu problémů. Ne vždy je ale nutné hledat hned ty největší problémy, jelikož často se může jednat jenom o drobnosti. Pokud jde o novější automobily, je třeba říci, že zde už může být problém poměrně většího rázu. Pokud jde naopak o automobily starší, můžeme říci, že zde může být problém s řazením čistě mechanického rázu. Pokud budeme konkrétní, tak může vzniknout třeba i tak, že s vozem pojedeme v náročnějším terénu a vlivem například kamene dojde k tomu, že se nám poškodí několik možných částí samotného řazení. Stejně tak může dojít k tomu, že problémem bude jenom nečistota.

S vozem najedeme na montážní jámu

To je ideální a samozřejmě první krok, který je třeba udělat. Právě zde totiž můžeme problém s řazením celkem jednoduše odhalit. Pokud nevíte, co máte hledat, potom je třeba dívat se po jakémkoliv konkrétním poškození. Pokud montážní jámou nedisponujete, může vám přijít vhod také případný zvedák. Ani ten ale nemusí být klasickou výbavou domácích dílen. Někdy je proto dobré jenom pro zjištění závady použít hever a podívat se pod auto. Jde ale jenom o zvednutí za účelem kontroly. Jakákoliv taková oprava, a to hlavně mechanická, by mohla být spojena s velkým nebezpečím pro vás.

Jak jsme již zmínili, právě ve spodní části vozu u starších automobilů velmi často jede tyč od řadicí páky. Je tedy jasné, že případné poškození nemusí být zase až tak nic neobvyklého. Na mysli máme tyč, která vede od řadicí páky do převodovky. Pokud ji jasně identifikujeme, zkontrolujeme ji, zda je v pořádku.

Co s ohnutou tyčí?

Zde je možné jít dvěma hlavními cestami. Je jasné, že každá je jinak jednoduchá a každá je jinak časově, stejně jako finančně náročná. Pokud mluvíme spíše o starším automobilu, je více než jasné, že se budeme snažit vyřešit konkrétní závadu co možná nejlevněji. V takovém případě není třeba vymýšlet cokoliv složitého, ani náročného. Pokud zjistíte, že je tyč ohnutá, může to vést k tomu, že řazení bude nejenom velmi náročné a tuhé, ale v případě velkého ohnutí to může vést dokonce i k tomu, že vám nepůjdou některé rychlosti ani zařadit.

Jak tedy na případnou opravu? Ta může být v případě jednoduchého postupu spojena s tím, že danou konkrétní ohnutou tyč narovnáme. A to poměrně velkou silou, jelikož je potřeba vědět, že tato konkrétní tyč je poměrně silná a pevná. Jakmile dojde k jejímu narovnání do původní polohy, je ideální řazení vyzkoušet. Pokud bude vše v pořádku, závadu jsme nejenom našli, ale také opravili. Co když ale problém přetrvává?

Zkontrolujte tyčku převodovky

I zde může nastat problém, a to v souvislosti s vaší neopatrnou jízdnou v náročnějším terénu, do kterého váš automobil nemusí být tak dobře stavěný. Pokud je s řazením stále problém, nebo jste na hlavní tyči nic podezřelého nenašli, je dobré podívat se také na tyčku přímo z převodovky. I zde je třeba zkontrolovat, zda není jakkoliv mechanicky poškozená. I zde se může vlivem neopatrné jízdy objevit případná deformace. Nezapomínejte hlavně na to, že i zde může dojít k tomu, že máme na výběr opravu celkem dvěma cestami. Ta první je spojena s výměnou, zatímco ta druhá s mechanickou opravou.

Pokud se rozhodnete pro cestu číslo dvě, je třeba vyřešit mechanickou deformaci ideálně tím způsobem, že danou tyčku lehce přihnete tak, aby bylo řazení bezproblémové. Pokud se zlepší, máte jistotu, že jste odstranili část celkového problému a tak máte jistotu toho, že už bude řazení fungovat lépe. Pokud řazení začalo již fungovat dokonale, máte jistotu toho, že problém byl právě na tomto místě a jenom pomocí lehkého přihnutí na správné místo jste si s daným konkrétním problémem také celkem jednoduše poradili. Samozřejmě ne vždy je toto řešení možné, jelikož může dojít i k tomu, že bude nezbytné dané tyče vyměnit. Stejně tak může někdy dojít i k tomu, že bude nutné vyměnit i samotné uložení. Opět ale musíme dodat, že záleží hlavně na konkrétním posouzení a také na tom, kolik by stála oprava a zda se u vašeho vozu, kde je nefunkční řazení, vůbec vyplatí.

Zkontrolujte i spoje, které se hýbají

Ne vždy musí být problém nutně jenom mechanického rázu, a to ve spojení s tím, že došlo třeba k ohnutí, stejně jako třeba došlo k deformaci. Pokud se podíváme na další možnou příčinu toho, že máme problém s řazením, je třeba říci i to, že chybou může být například i konkrétní spoje. A to takové, které se pohybují. Zde lze celkem dobře najít třeba stopy po špíně, stejně jako se zde může vyskytovat i rez, nebo jsou dané pohyblivé spoje jenom zatuhlé.

Cestou k vyřešení může být nejenom důkladné omytí podvozku tlakovou vodou. Stejně tak je třeba myslet i na to, že je ideální použít také uvolňovače rzi, stejně jako nesmíme zapomenout ani na případné promazání. Je jasné, že pokud se daná závada týkala právě této konkrétní situace, může nás velmi těšit to, že se nejedná o nijak velký problém.

Nic nepomohlo?

Podívejme se i na to, že se může stát, že jakékoliv z výše uvedených řešení nepomohlo a problém s řazením se objevuje stále. V takovém případě už doporučíme hlavně to, že byste měli svůj automobil svěřit do rukou zkušeného mechanika. A to proto, že ten dokáže závadu nejenom lépe diagnostikovat, ale i proto, že ji díky potřebnému nářadí a také pomůckám dokáže i mnohem lépe vyřešit. Samozřejmě opět je třeba dodat, že záleží hlavně na stáří vozu, stejně jako záleží také na druhu závady, i na ceně za případnou opravu.