Oprava ruční brzdy – bubnová brzda

Brzdný systém je v našich automobilech obvykle tím nejdůležitějším. Nejsou to jenom brzdy klasické, jelikož je to také ruční brzda. Tu nepoužíváme jenom při parkování nebo odstavení vozidla, ale je používána třeba i při rozjezdu do prudšího kopce. Pro mnohé je logicky zcela nezbytné, aby dokonale fungovala. Pokud je právě u vašeho vozu konkrétní problém, podívejme se společně na to, jak může proběhnout oprava ruční brzdy a co vše je třeba udělat proto, aby tato součást vozu opět fungovala tak, jak má.

Pokud se podíváme na nejčastější závady s ruční brzdou spojené, vychází zde jako první ta, kterou je problém s lanovodem. Tedy s jednotlivými lanky, kterými se ruční brzda ovládá. Po jejich výměně dojde k tomu, že brzda bude opět fungovat tak, jak má. Samozřejmě až po finálním seřízení, které je nezbytným závěrečným krokem v rámci celé opravy daného systému.

Příprava vozu na opravu

Nejprve si připravíme náš automobil. Zde se určitě hodí mít k dispozici zvedák, jelikož díky němu budeme mít k celému lanovodu mnohem lepší přístup. Ještě před tím, než bude vůz zvednut, je třeba povolit šrouby nebo matky zadních kol. Jakmile je vůz ve vzduchu, je třeba zadní kola sundat. Bez tohoto kroku se celá oprava ruční brzdy, tedy konkrétně výměna lanovodu rozhodně neobejde.

Jakmile jsou zadní kola sundána, můžeme se pustit do druhého kroku, který zatím souvisí stále jenom se samotnou přípravou. Tímto krokem je nutnost vyšroubování dvou šroubů, které drží samotný brzdový buben. Jakmile jsou šrouby povoleny a vyšroubovány, můžeme samotný buben stáhnout. Pokud máme s povolením šroubů problém, je samozřejmě ideálním krokem použít vhodný uvolňovač, který nám zajistí, že daný rozebíratelný spoj snadno povolí. Určitě nezapomínejte také na nutnost použití větší síly, jelikož daný spoj nemusel být roky rozebírán, což se na tom, že pevně drží, dokáže velmi výrazně projevit.

Odpojení lanovodu

Jakmile máme volný přístup k lanovodu, přichází fáze spojená s tím, že ho sundáme. Stále pracujeme v oblasti samotného kola, tedy konkrétně zadní nápravy. Prvním krokem je sundání čelistí ze štítu brzdy. Poté již můžeme realizovat onen nejdůležitější krok, kterým není nic jiného, než právě výměna lanovodu. Jakmile je sundaný, můžeme se vrhnout do interiéru našeho vozu.

Zde se zaměříme právě na naši ruční brzdu. Je nezbytné, abychom nejprve demontovali její kryt. Možnosti jeho přidělání mohou být u různých vozů různé. Někde jsou použity šroubové spoje, jinde je kryt jenom nasazený. Jakmile se vám kryt povede sundat, může oprava ruční brzdy pokračovat. V tuto chvíli je následující krok poměrně jednoduchý, jelikož tím, co musíte udělat, je nutnost také odpojit lanovod. Dále nezapomeňte na další z důležitých věcí. Tou je povinnost povolení takzvaného napínacího šroubu.

Výměna lanovodu

Nyní se můžete pustit do nejdůležitější části celé opravy. Tím je výměna samotného lanovodu. Nejprve je třeba ten stávající již povolený uvolnit z jednotlivých držáků. Jakmile se tak stane, již ho můžete nahradit novým. Jelikož jde o celkem běžný sortiment, neměli byste mít jakýkoliv problém s jeho pořízením. A je jedno, zda tak učiníte například v kamenné prodejně, v oficiálním autorizovaném servisu, nebo si lanovod pořídíte online. Při montáži nového zkontrolujte, zda je skutečně vedený správnou cestou a zda je dobře zapojen. V tu chvíli máte nejdůležitější krok výměny za sebou.

Namontujeme buben

Oprava pokračuje sestavením čelistí samotných brzd a dále už jenom zpětnou montáží bubnu daného kola. Jakmile je hotovo, máte polovinu práce za sebou. Stejný postup je nutné opakovat i u kola druhého. Tedy nejprve rozeberete čelisti, stáhnete buben, odpojíte lanovod a ten vyměníte. Poté stejně jako u kola prvního vše sestavíte a namontujete buben i u druhého zadního kola. Tím je oprava ruční brzdy definitivně hotová. Tedy s ohledem na technickou část, která byla spojena s výměnou poškozeného dílu – lanovodu.

Seřízení brzd

Po hotové výměně už stačí jenom opět nasadit obě zadní kola a automobil spustíme ze zvedáku na zem. V tu chvíli je třeba provést nejprve kontrolu a seřízení brzd. Nejprve se zaměříme na brzdy klasické, kdy několikrát sešlápneme brzdový pedál. Stačí i bez nutnosti mít nastartovaný vůz. Díky tomu zajistíme, že se brzdy dostanou do správné polohy. Ne vždy je tento krok nutný, ale v rámci bezpečnosti a jistot je určitě doporučován. Zvláště proto, že celý proces nezabere více času, než jenom pár vteřin.

Poté už můžeme přistoupit k tomu nejdůležitějšími, čímž je ruční brzda. Zde se neobejdeme bez nutnosti seřídit samotný chod páky. Tedy konkrétně vlastnost spojenou s tím, do jaké výšky bude nutné páku brzdy vytáhnout, aby splnila svůj účel a brzdy plnohodnotně brzdily. Zde by mělo záležet hlavně na našich preferencích a na tom, jak jsme byli doposud zvyklí. Ideální však je, pokud ruční brzda dobře zabírá už ve svých nižších polohách. Máme-li vše dobře seřízeno, už můžeme nasadit předtím demontovaný interiérový kryt ruční brzdy a máme hotovo.

Testovací jízda

Na závěr musíme vše také vyzkoušet. Ideální je vyhledat nejbližší kopec, na které snadno vyzkoušíme, zda se oprava ruční brzdy povedla a zda brzdí tak, jak jsme byli zvyklí v minulosti. Tím je vše v pořádku. Pokud by se v nejbližší době objevil opět problém s tím, že brzda nebrzdí jak má, může být problém jenom v samotném seřízení. Stačí tedy otevřít interiérový kryt ruční brzdy a konkrétní seřízení jednoduchým způsobem provést. Poté už by měla být funkčnost dlouhodobě bezproblémová a ruční brzda vás podrží ve všech situacích, které budou potřeba.

5/5 - (2 votes)