Dopravní značení a značení cyklotras


Warning: Undefined array key "random_ads_start_direction" in /data/web/virtuals/344391/virtual/www/domains/auto-gril.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 2173

Všichni je známe nebo by jsme měli znát. Setkáváme se s nimi každý den, jakmile vyjdeme z domu. A to ať již jedeme autem nebo na kole. Mluvím o dopravním značení.

Možná o tom ani nevíte, ale i dopravní značení mají své projekty. Dopravní značky musejí dávat smysl a zároveň správně navigovat. Ano, navigovat i v době navigací.

Jaký je postup při plánování dopravního značení? Správce komunikace nechá vypracovat projekt dopravního značení, takzvaný pasport komunikací, který má za úkol zmapovat současný stav dopravního značení. Zároveň se vytváří nový nebo aktualizovaný projekt dopravního značení. Jedná se o ucelený soubor informací, ke kterému se vyjadřují všechny dotčené instituce jako inspektorát Policie ČR, správa silnic nebo obecní úřady.
Tato dokumentace potom slouží pro správce značení. Díky ní může vést evidenci, údržbu nebo změny v dopravním značení.

Co přesně je to ten pasport komunikací?

Pasport rozřazuje jednotlivé místní komunikace do jednotlivých tříd. Jedná se o mapu se zakreslenými komunikacemi a příslušenstvím jako jsou mosty, lávky, detaily křižovatek apod.

Detailní pasport křižovatky

Detailní pasport křižovatky

Návrh dopravního značení je důležitá věc pro naši orientaci a mnohdy, obzvlášť ve velkých městech, přípravu takového projektu nelze podcenit.
Zrovna tak značení cyklotras. Jako cyklista, který vyhledává především cyklotrasy bez automobilového provozu, musím uznat, že značení je v České republice na dobré úrovni.

Značení cyklostezek

Značení cyklostezek

Pokud máte ve své obci návrh na změnu nebo doplnění dopravního značení, obraťte se na svou obec, která vám sdělí, zda má zmíněnou komunikaci na starost. V opačném případě vás odkáže na jejího správce. V žádném případě by jste neměli řešit dopravní značení vlastními silami a to ani v případě dočasných uzavírek nebo omezeních, které vznikají z důsledku např. rekonstrukcí domů. Vždy je potřeba při realizaci uzavírky spolupracovat s obcí.

Rate this post