Auta svolávaná do servisů v roce 2017 – jaká to byla?

Co je to v automobilovém průmyslu takzvaná svolávací akce? Jedná se o situaci, kdy se zjistí nějaká technická závada a následně je nutné provést její opravu. Svolávací akce je založena na tom, že jsou kontaktováni majitelé daných vozů, a to za účelem návštěvy autorizovaného servisu. Zde je jejich auto zkontrolováno a v případě nutnosti i opraveno. A jak na tom byl rok 2017 s ohledem na svolávací akce? Bylo jich celkem dost, a když se podíváme na jednotlivé automobilky, tak musíme říci, že řada z nich skutečně překvapuje.

Mercedes-Benz

Pro mnohé je tato značka jasným a dokonalým symbolem kvality. To je sice pravdou, ale když se podíváme na počet svolávacích akcí v rámci této automobilky, tak musíme zcela jasně říci, že jich bylo v roce 2017 poměrně velké množství. Když budeme konkrétní, tak jich bylo celých 52. To jasně ukazuje, že s danou automobilkou to není zase až tak úplně dokonalé, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to dokonce o více než 20 akcí více, než tomu bylo v roce 2016. Proto pokud máte automobil od značky Mercedes-Benz, může se stát, že se daná povinnost bude možná týkat třeba i vás samotných. Není to zase až tak nic výjimečného.

Peugeot

Když bychom se měli podívat na všechno, co bylo o této automobilce napsáno, tak musíme říci, že rozhodně patří mezi ty, které nedoprovází nic dobrého. Vliv na to má i počet svolávacích akcí, které se konají z důvodu zjištění určitého problému. Pokud se podíváme právě na rok 2017, tak musíme říci, že jich bylo přesně třicet. Vzhledem k portfoliu vozů to není zase až tak příliš vysoké číslo. Na druhou stranu ale musíme dodat, že v porovnání s rokem předchozím je to výrazný nárůst. To byl počet svolávacích akcí u automobilů značky Peugeot mnohem menší. Jestliže vás ono konkrétní číslo zajímá, tak jich bylo jenom 15. Jde tedy o celkem výrazné zhoršení, které pověsti značky zaručeně nepřidá.

Renault

U této značky je to velmi podobné, jako v případě Peugeotu. A to z toho důvodu, že i ona má, pokud jde o různé mýty, pověs spíše horší automobilky. Je tedy jasné, že jakákoliv konkrétní svolávací akce se může negativně podepsat na tom, že se dané fámy jenom zvýší. A tak když se podíváme na to, kolik bylo svolávacích akcí v roce 2017, tak musíme říci, že jich bylo celkem 23. To není zase až tolik, což je pro Renault určitě celkem dobře. Také nelze opomíjet to, že v porovnání s rokem 2016 došlo i k výraznějšímu poklesu. To bylo svolávacích akcí 33, takže aktuálně je to o celých deset méně, což je rozhodně velké plus.

BMW

Opět automobilka, u které musíme říci, že je většinou spojována hlavně s kvalitou a jedinečností. I zde se ale objevuje známé pravidlo, a to takové, že i mistr tesař se někdy utne. Máme na mysli právě svolávací akce, které jsou s touto automobilkou přímo spojeny a které ukazují na to, že rok 2017 se jí zase až tak příliš nepovedl a skutečně došlo k tomu, že mnoho majitelů těchto prestižních vozidel bylo pravidelně doslova otravováno. A to proto, že celkový počet svolávacích akcí byl v rámci daného roku v počtu 17. A to je na tak kvalitní a často doporučovanou automobilku celkem dost. Ještě zajímavější, a to samozřejmě z negativního pohledu, jsou čísla založená na porovnání s rokem 2016. To bylo svolávacích akcí jenom 8, což je poměrně běžné. Jde tedy o výrazné komplikace, u kterých doufejme, že se nepřenesou do dalších let.

Toyota

Byla doba, kdy právě tato automobilka jasně dominovala spolehlivosti. Kdo chtěl auto, které bude dobře jezdit, bude téměř bezporuchové a také dlouho vydrží, pro toho byla dlouho Toyota jasnou volbou. Mnoho věcí se ale postupem času změnilo a dnes už to rozhodně není Toyota, která by na trhu byla takovou jedničkou, jako tomu bylo v minulosti. Počet svolávacích akcí za rok 2017 to jenom potvrzuje. Bylo jich totiž celkem 16, což je vysoké číslo. Dokonce je třeba říci, že se nejedná o žádný mimořádný výkyv, ale spíše klasický stav. To z toho důvodu, že v roce předchozím byl daný počet v podstatě stejný. Tedy jenom o jednu akci nižší, protože to jich bylo celkem 15.

Fiat

I o této automobilce můžeme říci, že se stalo to, čeho se mnozí obávali. Alespoň pokud jde o počet svolávacích akcí, které bylo nutné v roce 2017 realizovat. Tato italská automobilka totiž v tomto roce měla hned několik problémů. A to se podepsalo na výrazném zvýšení počtu nezbytných kontaktů majitelů. Když se podíváme na rok 2016, tak to bylo takových akcí jenom 6. A to je číslo, které je u jakékoliv automobilky velmi dobré. Zvláště u takové, která přece jenom nemá statut té, která by se dala označit jako prestižní. Rok 2017 na tom byl ale o poznání hůře. To proto, že počet svolávacích akcí byl doslova dvojnásobný. Po celém světě jich bylo celkem 11, což je v tomto směru výrazné pohoršení.

Jaguar, Ford a Land Rover

Ukončeme náš přehled hned touto trojicí automobilek. A to proto, že pokud jde o celkový počet svolávacích akcí, tak musíme zcela jasně říci, že jsou na tom stejně. Je to poměrně zajímavé, jelikož mluvíme jak o běžných, tak prestižních. Majitelé vozů tak museli během roku do servisu celkem desetkrát, a to s různými problémy, které se u jednotlivých modelů vozů objevily. Pokud máme nahlédnout také do minulosti, tak u Jaguaru se jedná o číslo stejné, jako dříve. Pokud jde o Ford, je to také celkem podobné, jelikož o rok dříve bylo daných akcí osm. Nejvíce si tak obrazně řečeno pohoršil land Rover, jelikož rok 2016 byl pro tuto automobilku ve znamení jenom pětice svolávacích akcí, což je rozhodně velké plus.