Výměna katalyzátoru

Nezbytná součást jak moderních, tak i starších vozů. Úkol katalyzátoru je v daném směru jasný a souvisí s tím, že je pomocí něho eliminováno množství škodlivin, které během jízdy vypouštíme z výfuku. Zda jsou hodnoty správné a jsou v rámci požadovaných limitů, to určuje měření emisí v rámci technické kontroly. Zde je třeba říci, že pokud vůz daným měřením neprojde, překračují emise únosnou a tedy stanovenou mez. V daném směru platí, že je nezbytné zjistit problém. Ten bývá v mnoha případech spojený právě s katalyzátorem. Ideálním postupem opravy je určitě jeho samotná výměna, která je postupem nejjednodušším a v mnoha případech také nejschůdnějším, stejně jako může být i postupem nejlevnějším.

výměna katalyzátoru

Výměna katalyzátoru

Jaký katalyzátor lze použít?

Je třeba vědět, že pokud je realizována výměna katalyzátoru, je možné vydat se hned dvěma konkrétními cestami. Pokud začneme cestou číslo jedna, musíme říci, že se jedná o katalyzátor, který je přímo určený na daný typ automobilu, kterým jezdíme. Obvykle ho pořídíme v prodejně náhradních dílů, nebo v autorizovaném servisu. Stačí říci konkrétní typ vozu a poté není problém katalyzátor koupit. Máme tak jistotu především toho, že půjde o produkt plně kompatibilní s naším vozem. Drobným negativem této cesty může být určitě to, že v případě originálního katalyzátoru bude nutné počítat s vyšší cenou. Na druhou stranu platí, že stále ještě existuje ta možnost, že koupíme katalyzátor přímo určený do našeho vozu, který ale bude vyrobený jiným výrobcem, díky čemuž lze ušetřit.

Existuje ale i cesta číslo dvě. Pokud se právě na ni podíváme blíže, je třeba říci, že se jedná o variantu, kterou označujeme jako univerzální. V tomto směru je možné koupit takzvaný univerzální katalyzátor. I ten je možností, jak bez problémů uskutečnit jeho výměnu. Zde však hledíme na dva jeho hlavní parametry. Tím prvním je objem motoru našeho vozu, zatímco tím druhým parametrem není nic jiného, než celkové rozměry toho stávajícího. Tato možnost vyjde logicky lépe z finančního hlediska, ale na druhou stranu může zaostávat ve vlastnostech, které jsou spojeny se skutečně prvotřídní a bezproblémovou funkčností. Dnes jde ale vývoj stále kupředu a tak lze říci, že se s ohledem na funkčnost obvykle není čeho obávat.

Příprava na výměnu

Prvním krokem výměny je rozhodně zajištění vozu a jeho umístění buď na zvedák, nebo na montážní jámu. Pokud máme vše připraveno k výměně, je nezbytností zvednout kapotu a odpojit baterii. V tuto chvíli již konečně můžeme vlézt pod samotné auto, a najít ono místo, kde je katalyzátor konkrétně umístěný. Jakmile je dané místo i katalyzátor identifikován, je možné přejít k tomu nejdůležitějšímu. Tedy k samotné výměně jako takové. Tu je dobré provádět hlavně ve chvíli, kdy víme, jak na to a máme dostatek času na případné zachování nezbytných přestávek, které souvisí třeba se samotným vychladnutím jednotlivých částí výfukového systému.

Výměna katalyzátoru

Rozhodně se nejedná o žádný složitý postup, pokud máme alespoň trochu zkušeností a také znalostí a potřebných pomůcek. Výměna souvisí s tím, že současný katalyzátor přirozeně nejde nijak jednoduše vyšroubovat, nebo vyjmout. Je přirozenou součástí výfukového potrubí a tak je třeba pustit se do kroku, který souvisí s tím, že ho vyřízneme. Rozhodně je nezbytné postupovat přesně a vyříznout právě a jenom katalyzátor jako takový. Pokud se nám to povede, je možné ho bez potíží vyjmout. Jelikož nesplňuje svůj účel, nemusíme rozhodně nikomu připomínat, že nejlepší cestou, jak s ním naložit, je jeho vyhození.

Na jeho místo už stačí jenom vložit katalyzátor nový. Jelikož došlo k vyříznutí stávajícího, je třeba myslet na to, že se neobejdeme bez nutnosti tento nový na dané místo navařit. Ani to není nijak složitý postup, a to hlavně pro toho, kdo ví, co dělá. Jakmile je i nový katalyzátor na svém místě, je nejobtížnější kroky výměny definitivně u konce a my máme výhodu v tom, že můžeme uskutečnit několik finálních kroků.

Pozor na orientaci

Připomeňme také to, že při navařování nového katalyzátoru je nutné dodržet několik velmi důležitých postupů. Ty jsou spojeny se směrem proudění samotných škodlivin, tedy zplodin. Katalyzátor by tak měl být nainstalován skutečně správně. Jeho správnou orientaci poznáme poměrně jednoduše. Na jeho obalu bychom měli najít šipku, která naznačuje, jak ho navařit právě s ohledem na to, jakým směrem zplodiny ve výfukovém potrubí proudí. To může být jediným větším problémem, který nás může potkat. Je proto třeba být obezřetní.

Katalyzátor je třeba vypálit

Jakmile je nový katalyzátor na svém místě, je třeba už jenom opět připojit baterii a následně automobil připravit k jízdě. Jakmile se tak stane, je třeba myslet i na to, že se neobejdete bez nutnosti toho, že budete muset katalyzátor takzvaně vypálit. O co se jedná? Jde o tom, že je třeba najet i několik desítek kilometrů. Konkrétně by mělo postačit najet zhruba 50 kilometrů, během kterých se nový katalyzátor dostatečně vypálí a bude následně sloužit skutečně tak, jak by sloužit měl. Nezapomínejme logicky také na to, že v případě, že chcete mít jistotu, není problém najet s ním více.

Jakmile je katalyzátor dostatečně vypálený, je možné se opětovně dostavit na měření emisí. Pokud došlo ke správné montáži a problém se spalinami byl právě v konkrétním katalyzátoru, měli bychom mít jistotu toho, že vše bude fungovat přesně tak, jak chceme. Naměřené hodnoty tedy budou těmi skutečně správnými a my budeme mít jistotu, že projdeme. A to bez jakýchkoliv potíží.