Technická prohlídka

Technická prohlídka silničního vozidla, často také hovorově „technická“ je prohlídka kde se kontroluje, zda vše odpovídá požadavkům, normám, a údajům uvedeným v technickém průkazu.

Její úspěšné splnění, které je doloženo samolepkou na zadní registrační značce je nutné pro provoz například automobilu na pozemních komunikacích.

Doba, po kterou prohlídka platí se liší dle druhu, ale také podle účelu využití vozidla, podrobně v následující tabulce:

 

První TK další vozidla
6 4
 • O1 – přípojná vozidla o nejvyšší přípustné hmotnosti nejvýše 750 kg
 • motocykly do 50 cm³ nebo do 50 km.h-1 kromě motocyklů opatřených šlapadly
4 4
 • T – traktory
4 2
 • M1 – osobní automobily,N1 – nákladní automobily, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg
 • motocykly nad 50 cm³ a nad 50 km.h-1 nebo motocykly opatřené šlapadly
 • O2 – přípojná vozidla o nejvyšší přípustné hmotnosti vyšší než 750 kg a nižší než 3 500 kg
1 1
 • M2, M3 – autobusy
 • N2, N3 nákladní automobily nad 3 500 kg
 • O3, O4 – přípojná vozidla o nejvyšší přípustné hmotnosti vyšší než 3 500 kg
 • vozidla autoškoly, taxislužby, vozidla s právem přednosti v jízdě, speciální automobily
 • vozidla autopůjčovny kromě přípojných vozidel o nejvyšší přípustné hmotnosti nejvýše 750 kg

Žadatel o pravidelnou TK předloží tyto doklady:

 • velký technický průkaz
 • malý technický průkaz
 • osvědčení o měření emisí
 • protokol o měření emisí

Rate this post