Ekologická daň od 1.1.2023

Emise

Ekologická daň dle vypouštěných emisí

Ekologická daň je poplatek, který se platí při koupi, respektive přihlášení ojetého vozidla. Po zaplacení úřad do velkého technického průkazu do části „ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY“ napíše potvrzení a při dalším převodu vozidla se ekologická daň neplatí. Její výše je odstupňována dle normy EURO, kterou automobil splňuje podle emisních limitů uvedených ve velkém TP v kolonce 16.

Eko daň se vztahuje pouze na vozidla kategorií M1 a N1, to znamená, že například na motocykly, traktory ani pracovní stroje se netýká.

Výjimky: Od platby ekologické daně jsou osvobozeny osoby ZTP a vozidla která jsou předmětem dědického řízení, takovéto výjimky však platí pouze pro první přepis a pro další přepis už platí běžná pravidla.

Na veterány vedené v registru historických vozidel se ekologická daň nevztahuje

Ekodaň a ceník od 1.1.2023:
Také pro rok 2022 platí stejné podmínky jako pro předchozí rok 2022 tedy: V případě, že splňuje EURO 0 je výše ekologické daně 10 000 Kč, u normy EURO 1 tak 5 000, když splňuje normu EURO 2 jedná se o 3 000, u vyšších normy jako například EURO 3, EURO 4, nebo EURO 5 se ekodaň neplatí.

Převodní tabulka na emisní normy EURO:

Pro vozidla kategorie M1 (zážehový motor – benzín, LPG, CNG)

Směrnice EHS/ES

Předpis EHK-OSN

Stupeň plnění emisní úrovně

70/220/EHS

74/290/EHS

77/102/EHS

78/665/EHS

83/351/EHS

88/436/EHS

88/76/EHS

89/458/EHS

89/491/EHS

91/441/EHS Vozidla kat. M1:

– s maximální hmotností nad 2500 kg,

– obsaditelností nad 6 osob,

– v terénním provedení (M1G)

15 R00

15 R01

15 R02

15 R03

15 R04

83 R00 A

83 R00 B

83 R01 A

83 R01 B Vozidla kat. M1:

– s maximální hmotností nad 2500 kg,

– obsaditelností nad 6 osob,

– v terénním provedení (M1G)

Neplní

91/441/EHS(- pouze v případě kat. vozidla M1 s maximální hmotností do 2500kg, obsaditelností do max. 6 osob v neterénním provedení)

83 R01 B (- pouze v případě kat. vozidla M1 s maximální hmotností do 2500kg, obsaditelností do max. 6 osob v neterénním provedení)

83 R02 B

83 R03 B U vozidel:

kategorie M1 (s obsaditelností více jak 6 osob a maximální hmotností více jak 2500kg.

EURO 1

93/59/EHS

94/12/ES

U vozidel:

– kategorie M1 s obsaditelností více jak 6 osob a maximální hmotností více jak 2500kg.

96/44/ES

U vozidel:

– kategorie M1 s obsaditelností více jak 6 osob a maximální hmotností více jak 2500kg

94/12/ES (pouze u vozidel kategorie M1 s obsaditelností do 6 osob (včetně) s maximální hmotností do 2500kg (včetně))

96/44/ES (pouze u vozidel kategorie M1 s obsaditelností do 6 osob (včetně) s maximální hmotností do 2500kg (včetně))

96/69/ES

98/77/ES

83 R03 B (pouze u vozidel kategorie M1 s obsaditelností do 6 osob (včetně) s maximální hmotností do 2500kg (včetně))

83 R04 B

EURO 2

EURO 2

98/69/ES

1999/102/ES

2001/1ES

2001/100/ES

2002/80/ES

2003/76/ES

2006/96/B a vyšší (vydané po roku 2006)

(bezolovnatý benzín)

83 R I 05 B**) (ekvivaletní zápis, který se může objevit v TP 83.05A)

83 R II 05 B**) (ekvivaletní zápis, který se může objevit v TP 83.05B)

(LPG nebo CNG)

83 R I 05 D**) (ekvivaletní zápis, který se může objevit v TP 83.05A)

83 R II 05 D**) (ekvivaletní zápis, který se může objevit v TP 83.05B)

(- úroveň emisí u 83R05 homologací B i D podle řádku I (A) i řádku II (B) předpisu EHK)

a vyšší (vydané s číslem extenze více než 5)

st. A

st. B

EURO 3

EURO 4

Pro vozidla kategorie M1 (vznětový motor – diesel)

Směrnice EHS/ES

Předpis EHK-OSN

Stupeň plnění emisní úrovně

70/220/EHS

74/290/EHS

77/102/EHS

78/665/EHS

83/351/EHS

88/436/EHS

89/458/EHS

89/491/EHS

15 R 00

15 R 01

15 R 02

15 R 03

15 R 04

83 R 00

83 R 00 C

83 R 01 C Vozidla kat. M1:

– s maximální hmotností nad 2500 kg,

– obsaditelností nad 6 osob,

– v terénním provedení (M1G)

Neplní

91/441/EHS

91/542/EHS – A (limity emisí A)

93/59/EHS

83 R 01 C

(- pouze vozidla kat. M1 s max. hmotností do 2500 kg (včetně), s obsaditelností do 6 osob (včetně), v neterénním provedení)

83 R 02 C

83 R 03 C U vozidel:

kategorie M1 (s obsaditelností více jak 6 osob a maximální hmotností více jak 2500kg.

49 R 02 A

(limity emisí A, vozidla kategorie M1 s max. hmotností větší než 3500kg)

EURO 1

94/12/ES

96/44/ES

96/69/ES

98/77/ES

91/542/EHS – B (limity emisí B)

96/1/ES – B (limity emisí B)

83 R 03 C (- pouze u vozidel kategorie M1 s obsaditelností do 6 osob (včetně) s maximální hmotností do 2500kg (včetně))

83 R 04 C

49 R 02 B

(- limity emisí B vozidla kategorie M1 s max. hmotností větší než 3500kg)

EURO 2

Emisní limity A pro směrnice:

98/69/ES

1999/96/ES – A (limity emisí A)

1999/102/ES

2001/1ES

2001/27/ES – A (limity emisí A)

2001/100/ES

2002/80/ES

2003/76/ES

2005/55/ES (zápis v dokladech 2005/55/A)

2005/78/ES (zápis v dokladech 2005/78/A)

2006/51/ES (zápis v dokladech 2006/51/A)

2006/81/ES (zápis v dokladech 2006/81/A)

2006/96/A (pro kategorie M –je to teoretická možnost, ale málo pravděpodobná)

83 R I 05 C**) (ekvivaletní zápis, který se může objevit v TP 83.05A)

(limity emisí A)

49 R 03 A (limity emisí A)

49 R 04 A (limity emisí A)

EURO 3

Emisní limity B pro směrnice:

98/69/ES

1999/96/ES-B1 (limity emisí B1)

1999/96/ES-B2 (limity emisí B2 –EURO 5)

1999/102/ES

2001/1ES

2001/27/ES-B1 (limity emisí B1)

2001/27/ES-B2 (limity emisí B2 – EURO 5)

2001/100/ES

2002/80/ES

2003/76/ES

2005/55/ES (zápis v dokladech 2005/55/B – písmeno B odpovídá B1 (EU4) nebo B2 (EU5)

2005/78/ES (zápis v dokladech 2005/78/B –místo písmene B může být uvedeno písmeno C,D,E,F,G,H,I,J, nebo K)*)

2006/51/ES (zápis v dokladech 2006/51/B –místo písmene B může být uvedeno písmeno C,D,E,F,G,H,I,J, nebo K)*)

2006/81/ES (zápis v dokladech 2006/81/B –místo písmene B může být uvedeno písmeno C,D,E,F,G,H,I,J, nebo K)*)

2006/96/B

a vyšší (vydané po roku 2006)

83 R II 05 C**) (ekvivaletní zápis, který se může objevit v TP 83.05B)

(limity emisí B)

49 R 03 B1 (limity emisí B1)

49 R 03 B2 (limity emisí B2 –EURO 5)

49 R 04 B1 (limity emisí B1)

49 R 04 B2 (limity emisí B2 –EURO 5)

a vyšší (vydané s číslem extenze u předpisu 83 více než 5 a předpisu 49 více než 4)

st. B,B1

st. B2

EURO4

EURO5

Pro vozidla kategorie N1 (zážehový motor – benzín, LPG, CNG)

Směrnice EHS/ES

Předpis EHK-OSN

Stupeň plnění emisní úrovně

70/220/EHS

74/290/EHS

77/102/EHS

78/665/EHS

83/351/EHS

88/436/EHS

88/76/EHS

89/458/EHS

89/491/EHS

91/441/EHS

15 R00

15 R01

15 R02

15 R03

15 R04

83 R00 A

83 R00 B

83 R01 A

83 R01 B

Neplní

83 R02 B

83 R03 B

EURO 1

93/59/EHS

94/12/ES

96/44/ES

96/69/ES

98/77/ES

83 R04 B

EURO 2

98/69/ES

1999/102/ES

2001/1ES

2001/100/ES

2002/80/ES

2003/76/ES

2006/96/B a vyšší (vydané po roku 2006)

(bezolovnatý benzín)

83 R I 05 B**) (ekvivaletní zápis, který se může objevit v TP 83.05A)

83 R II 05 B**) (ekvivaletní zápis, který se může objevit v TP 83.05B)

(LPG nebo CNG)

83 R I 05 D**) (ekvivaletní zápis, který se může objevit v TP 83.05A)

83 R II 05 D**) (ekvivaletní zápis, který se může objevit v TP 83.05B)

(- úroveň emisí u 83R05 homologací B i D podle řádku I (A) i řádku II (B) předpisu EHK)

a vyšší (vydané s číslem extenze více než 5)

st. A

st. B

EURO 3

EURO 4

Pro vozidla kategorie N1 (vznětový motor – diesel)

Směrnice EHS/ES

Předpis EHK-OSN

Stupeň plnění emisní úrovně

70/220/EHS

74/290/EHS

77/102/EHS

78/665/EHS

83/351/EHS

88/436/EHS

89/458/EHS

89/491/EHS

15 R 00

15 R 01

15 R 02

15 R 03

15 R 04

83 R 00

83 R 00 C

83 R 01 C

Neplní

91/441/EHS

91/542/EHS – A (limity emisí A)

93/59/EHS

94/12/ES Vozidla kategorie N1

83 R 02 C

83 R 03 C

49 R 02 A

EURO 1

96/44/ES

96/69/ES

98/77/ES

91/542/EHS – B (limity emisí B)

96/1/ES – B (limity emisí B)

83 R 04 C

49 R 02 B

EURO 2

Emisní limity A pro směrnice:

98/69/ES

1999/96/ES-A (limity emisí A)

1999/102/ES

2001/1ES

2001/27/ES-A (limity emisí A)

2001/100/ES

2002/80/ES

2003/76/ES

2005/55/ES (zápis v dokladech 2005/55/A)

2005/78/ES (zápis v dokladech 2005/78/A)

2006/51/ES (zápis v dokladech 2006/51/A)

2006/81/ES (zápis v dokladech 2006/81/A)

2006/96/A (pro kategorie M –je to teoretická možnost, ale málo pravděpodobná)

83 R I 05 C**) (ekvivaletní zápis, který se může objevit v TP 83.05A)

(limity emisí A)

49 R 03 A (limity emisí A)

49 R 04 A (limity emisí A)

EURO 3

Emisní limity B pro směrnice:

98/69/ES

1999/96/ES-B1 (limity emisí B1)

1999/96/ES-B2 (limity emisí B2 –EURO 5)

1999/102/ES

2001/1ES

2001/27/ES-B1 (limity emisí B1)

2001/27/ES-B2 (limity emisí B2 – EURO 5)

2001/100/ES

2002/80/ES

2003/76/ES

2005/55/ES (zápis v dokladech 2005/55/B – písmeno B odpovídá B1 (EU4) nebo B2 (EU5)

2005/78/ES (zápis v dokladech 2005/78/B –místo písmene B může být uvedeno písmeno C,D,E,F,G,H,I,J, nebo K)*)

2006/51/ES (zápis v dokladech 2006/51/B –místo písmene B může být uvedeno písmeno C,D,E,F,G,H,I,J, nebo K)*)

2006/81/ES (zápis v dokladech 2006/81/B –místo písmene B může být uvedeno písmeno C,D,E,F,G,H,I,J, nebo K)*)

2006/96/B

a vyšší (vydané po roku 2006)

83 R II 05 C**) (ekvivaletní zápis, který se může objevit v TP 83.05B)

(limity emisí B)

49 R 03 B1 (limity emisí B1)

49 R 03 B2 (limity emisí B2 –EURO 5)

49 R 04 B1 (limity emisí B1)

49 R 04 B2 (limity emisí B2 –EURO 5)

a vyšší (vydané s číslem extenze u předpisu 83 více než 5 a předpisu 49 více než 4)

st. B,B1

st. B2

EURO4

EURO5

– jedná se o oficiální tabulku:

„PRO ÚČELY STANOVENÍ VÝŠE POPLATKU NA PODPORU SBĚRU, ZPRACOVÁNÍ, VYUŽITÍ A ODSTRANĚNÍ
VYBRANÝCH AUTOVRAKŮ DLE §37E, ODST. 3 ZÁKONA 185/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA 383/2008 SB.“

více informací na: ekodan.eu

[itroshowpopup]

4.2/5 - (25 votes)

65 Responses

 1. Zuzana napsal:

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, mám vozidlo Seat ibiza (benzín), rok výroby 2003 a zajímalo by mě, jaká výše eko daně se na toto vozidlo vztahuje. V VTP je uvedená hodnota 2001/100B co se týká Směrnice EHS/ES Č., ale moc se v těch tabulkách nevyznám. Mohla bych poprosit o radu?

  Děkuji

  Z.Hessová

  • Auto napsal:

   Dobrý den, tyto emisní limity splňují EURO 4 u které se ekodaň neplatí.

 2. Tonda napsal:

  Dobrý den, prosím vás budu přepisovat škoda fabia I. generace r.v. 2007 1,4 tdi 51 kw, bude se zde platit nějaká eko daň ?

 3. Pavel Lang napsal:

  Dobrý den, chci přepsat na dceru Hyundai Atos Prima rok výroby 2000. Budu muset platit ekologickou daň?
  Děkuji za odpověď na můj email Lang

  • Auto napsal:

   Výše ekologické daně se neurčuje dle roku výroby ale dle emisních limitů které auto splňuje, ty bývají uvedeny ve velkém technickém průkazu.

 4. Kulhánek napsal:

  Mám dotaz.: při prodeji ojetého auta firmě, která provádí výkup platí ekologickou daň původní majitel ojetého vozidla/jak požaduje výkupce/ nebo nový majitel??? Domnívám se, že jednoznačně by to měl být žadatel o registraci, tudíž nový majitel.
  Děkuji za odpověď

 5. Jana Dudášová napsal:

  Dobrý den,prosím vás kolik je eko dań na Favorita rok výroby je 1991, objem 1289, děkuji za odpověď.

 6. Jana napsal:

  Dobrý den,prosím vás kolik se platí daň za Favorita, rok výroby 1991, objem 1289,děkuji

 7. Ondřej Parma napsal:

  Dobrý den,
  chtěl bych se zeptat jaký bude EKO poplatek na vozidle:
  Osobní Automobil
  Kategorie: M1G
  Značka: Land Rover LPAMW8 (Range Rover)
  EHS/ES č.: 94/12
  Datum 1. registrace: 26. 4. 1995
  Provozní hmotnost: 2105 kg
  Největší technická hm.: 2780 kg
  Počet míst – celkem: 5
  Motor: 256 T, objem 2497 cm3, Nafta, 100 kW

  Podle výše uvedených tabulek mi vychází u dieslu Euro 2 – ale pouze kat. M1 a do 6 osob a hmotnosti do 2500 kg. V TP není zapsán předpis EHK OSN.

  Děkuji za odpověď, Parma

 8. barunj napsal:

  Dobrý den, ve velkém TP není o emisích ani zmínka.Jedná se o vozidlo Renault Laguna rok výroby 1995.Jak a kde zjistím tedy do jaké skupiny auto patří?Vždy prošlo emisema na STK bez problémů.
  Děkuji

 9. Mates napsal:

  Dobrý den, jaká se platí eko daň u vozu Nissan PRIMERA Traveller W10 motor 2.0 benzín 1992. Děkuji za odpověď do emailu. Mates

 10. Judas napsal:

  Dobrý den, mám dodávku Mercedes Benz 410 s motorem 2.299 ccm (typ M 102.945) benzín z roku 1993 oficiálně upravenou jako obytný vůz a součástí přestavby je i používání alternativního pohonu LPG . Ve velkém TP v kolonce ,,EMISE,, není vyplněno nic, kolonky jsou prázdné,… Někde jsem četl, že vozidla přestavěná na plyn mají úlevu od ekologické daně. Je to pravda? A prosím o info jaká výše daně by při převodu vozidla byla?? Děkuji.

  • asdf napsal:

   Dobrý den,bohužel v případě nevyplněních emisí se počítá s tím,že neplní nic. Osvobození pro vozy na LPG i CNG platí pro daň silniční,nikoliv pro ekologickou daň.

 11. mirek napsal:

  Dobrý den vlastníme vozidlo Multicar m25 jako vlastník je v TP uveden tchan který je važně nemocen a je uživatelem ZTP v případě jeho umrtí by jsme chtěly přepsat vozidlo na sebe budeme muset platit eko.dan on byl od platby osvobozen děkuji za odpověd

 12. Božena napsal:

  Dobrý den, ve velkém TP vozidla M1 FORD je zapsána směrnice EHS/ES č.1999/102A. Prosím o radu, do které skupiny EURO ohledně ekologické daně patří. Nemůžu to nikde najít. Děkuji a přeji hezký den.

 13. Helena napsal:

  Dobrý den, do které cenové kategorie spadá Škoda Octavie, 1998, EHS 83.03B?
  Mnohokrát děkuji

 14. mirek napsal:

  dekuji

 15. Alena napsal:

  Dobrý den mame sharana rok výroby 2001 smernice v TP EHS/ES.c. 1999/102A korigovany soucinitel absorbce 0.90

 16. Alena napsal:

  Když už jsem jednou eko daň zaplatila v roce 2009 při koupi vozidla, bude se platit znovu, pokud bych auto prodávala v letošním roce? Děkuji za odpověď

  • Dobrý den, ekologická daň se platí pouze jednou, když je o zaplacení uveden záznam ve velkém TP tak se podruhé už neplatí.

 17. Xavierka napsal:

  dobrý den, chtěla bych se zeptat kolik by stála EKO daň za Felicii LX 1.6, r.1997?? Děkuji moc

 18. Jaroslav Krajc napsal:

  Dobrý den vážení,
  potřebuji vědět hodnotu EURO ? u osobního automobilu Renault Megane r.v. 1996, zdvihového objemu 1.598 cm3, benzín, s celkovou hmotností 1.625 kg. Druh vozidla je OA-M1-HB-5 Hatchback.
  Emise jsou uvedeny následovně : EHK č. 83.03B a EU č. 94/12 S2. Děkuji Vám velice za odpověď do e-mailu. S pozdravem

 19. Skopař napsal:

  Dobrý den chtěl jsem se zeptat kolik se platí daň za vozidlo s emisemi 83-05A

 20. Jiří Jiránek napsal:

  Poradíte mi, prosím, kde mám zaplatit ekologickou daň? Vozidlo je v depozitu a jeho vlastník bydlištěm v Praze ho na mně hodlá převést. Děkuji za odpověď

 21. Urbánek napsal:

  Dobrý den, budu prodávat opel astra caravan r. v.2001. Kupující se mě ptá jestli bude platit eko poplatek.Nevíte prosím jak to u tohoto auta je?Děkuji.
  EU č. 99/102B

 22. Marie Kovaříková napsal:

  Dobrý den , jaká by byla ECO daň na Ford focus 1.4,55 kw , r.v.2000? Moc děkuji za odpověď.

 23. Jaroslav Giesl napsal:

  Vejdu se se sdmimístným vozem s hmotností 2250kg s EHS 94/12 do kategorie EURO 2?
  Co je pojem „obsaditelnost vozidla“? Tento pojem nacházím jen u autobusů, mikrobusů, mhd a pod. a zde znamená počet přepravovaných osob mimo řidiče.

 24. Vacek napsal:

  Zdravím Vám,

  mám problém s emisní daní pro své BMW e36 316i (r.95)
  Je to dovoz ze SRN, kde jezdilo s Euro 2, zde v ČR mi Dekra do výpisu napsala směrnici 93/59 (Euro 1), okamžitě jsem kontaktoval zástupce BMW v Praze a ti mi potvrdili že mé vozidlo SPLŇUJE MINIMÁLNĚ Euro 2…

  Jak je tedy možné že mi Dekra napsala Euro 1 a tudíž musím hradit 5.000 Kč ?

  Jejich chybu mohu dokázat výpisem a potvrzením od BMW o Euru 2, ovšem to je zpoplatněné a nakonec by mě to s tímto poplatkem a eko za Euro 2, vyšlo na 5.000 Kč… to rovnou mohu zaplatit Euro 1…

  Mohli by jste mi poradit jak s takovou to situací naložit ?

  Děkuji

 25. Jiří SVITÁK napsal:

  Dobrý den.
  Kupuji osobní vozidlo SEAT CORDOBA 1.4, BA 95, rok výroby 4/2009.
  Vozidlo je po prvním majiteli. Můžete mi říci, jakou budu platit EKO daň?
  Děkuji

 26. Honza napsal:

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat na ES: 2002/80A. Platí se tam daň?

 27. Hana Říhová napsal:

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat kolik by stála EKO daň za Felicii z r.2006? Děkuji moc

 28. nemcova napsal:

  Dobry večer mam dotaz kolik me vyjde eko za Opel astra 99/102b. Dekuji za odpoved

 29. Martina napsal:

  Dobrý den mam zaplacenou eko dan ale neni zadny zaznam v technickem prukaze neni to problem pri prodeji? nebude muset kupujici platit znovu eko dan.

 30. nemcova napsal:

  Dobry večer kam spadá do kategorie euro , kdyz mam 99/102b Opel astra 1.6 rok výroby 1999. Děkuji předem za odpověď Nemcová

 31. Michal Mazura napsal:

  Dobrý den
  Koupil jsem starší vozidlo bez emisní normy, čili eko daň je 10000.Ta se ale neplatila, protože majitel byl držitelem ZTP.Pořád mi ale není jasné, jak je to při případném dalším prodeji.Bude se muset eko daň platit, nebo je vozidlo již vozidlo od daně „osvobozeno“ děkuji za odpověď

 32. Jana Volprechtová napsal:

  Dobrý večer, prosím o radu jak je to s Eko daní u Škoda Fabia r.v.2003 v T.P. uvedeno 1999/102B.
  Děkuji Vám za odpověď! J.V.

 33. Remeš napsal:

  Dobrý den, prosím o radu jak je to s eko daní u Fordu focus r.v. 2002. V TP je uvedeno 1999/102B
  Děkuji za odpověď

 34. Jirka napsal:

  Dobrý den.
  V TP je uveden symbol 2002/80B, který jsem v tabulce nenašel. Prosím o informaci o výši daně.

 35. Jiří Vlk napsal:

  Dobrý den, mám krátký dotaz koupil jsem bmw e30r.v. 1990 jde o motorizaci 1.8 IS 100kw a standartně má euro I. ale bohužel ve velkém techničáku není uvedená žádná emisní norma. Vycházím z toho že jsem byl připraven zaplatit výpalné 5000,- ale deset už je skoro nesmysl…jde dodatečně emisní normu zapsat? alespon na to euro I. popřípadně kde a jak se taková věc řeší. Děkuji

 36. Monika napsal:

  Dobrý den, jaká bude eko daň při prodeji vozidla Daewoo Matiz KLA4M, rok výroby 2002, EHK č. B, EU č. 1999/102. Děkuji za odpověď.

 37. vasek napsal:

  dobry den ,kupuji auto pegot 106 r.v 2003 prevoz s francie.jakou budu platit eko dan pri prevodu ? dekuji

 38. Petra napsal:

  Dobrý den můžete mi prosím poradit? Mám starou felicii a chci ji nechat ekologicky zlikvidovat. Auto je stále psané na prvního majitele a tudíž na něm není zaplacená ekologická daň. Budu ji muset platit?
  Děkuji

 39. Daniel Bobocky napsal:

  dobry den.chcem si kupit od jedneho starsieho pana auto opel corsa 1,2 rok vyroby 95 a neviznam sa v tabulkach tak neviem kolko ma bude stat ekodan.dakujem za odpoved.

 40. Adolf Štrejl napsal:

  Kupuji Peugeot 206 1,4 hdi z roku 2002. Jakou daň bych měl platit?

 41. Zdeněk napsal:

  Dobrý den,prosím o radu mám Renault Scenic rv.2000 1.6-16v do jaké emisní normy to zapadá.Děkuji za odpověd.

 42. Radek napsal:

  Zdravím chtěl bych se zeptat jaké euro je škoda felicia 2001 benzín děkuji..

 43. Andrea napsal:

  Dobrý den, prosím, budu kupovat starší vůz Peugeot 306, r.v.1993.Budu již 4 majitel. Druhý majitel vozu byl ZTP, v techn.prukazu je z té doby psané, že je vozidlo osvobozeno od ekologického poplatku.Znamena to tedy, že třetí majitel nic neplatil a nebudu tedy ani já?? Ráda bych se v tom správně orientovala,dekuji mockrat ta odpověď.

 44. Dalibor napsal:

  Dobrý den, mám fiat Punto, v TP uvedeno 1999/102. Podle tabulek plní Euro 3 vozidla s označením 1999/102A. Zaráží mě, že v TP není uvedeno to A na konci. Do které kategorie vozidlo spadá? Děkuji.

 45. Eva napsal:

  Dobrý den,
  budu převádět auto na bratra a potřebovaa bych vědět, jakou bude platit eko daň. Jedná se o Opel Astra 1,6, rv. 2000, ve VTP směrnice EHS/ES č. 96/69. Auto jsem koupila v roce 2008, takže určitě není eko daň zaplacena.
  Děkuji mockrát za odpověď
  Eva

 46. Bohumil Rrichter napsal:

  jsem držitel ztp koupil jsem v česku zatím nepojízdný multicar Magma Varior 1,9 d r.v. 1996 na polských značkách ,s polskými papíry vozidlo bude sloužit k soukromým potřebám , jaké budou značky a poplatky , vozidlo je české výroby DĚKUJI

 47. Ales Kouřil napsal:

  Dobrý den, chtěl bych převést Forda Escorta , 1,8TD, 51kW, v provozu od 30.10.1998 a Peugeota , 1,4 , 54kW, v provozu od 17.12.2007, v TP má údaj o emisích 2003/76B.
  Prosím, jakou budu platit ekologickou daň u Forda a jakou u Peugeota. Děkuji

 48. Stormtrooper napsal:

  Koukám, že tady v diskuzi se to jen hemží lidmi po lobotomii. To jste všichni tak natvrdlí, že neumíte ani číst v tabulce? 😀

 49. Petr Delsart napsal:

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda jsem povinen platit ekologickou daň při prodeji vozu. Jedná se o vozidlo Fiat Marea,r.v. 2001,benzín,ve velkém tech.průkazu v kolonce emise je směrnice EHS/ES č.1999/102. Děkuji za odpověď.

 50. Iva Filousová napsal:

  prosím o cenu eko daně na Fiat punto 93/59 S2.děkuji moc

 51. Petr napsal:

  Dobrý den, mám Opel Astra Combi, diesel, r.v. 2004. Předpis EHK OSN č.83.05B, směrnice EHS/ES č. 2001/100B. Nikde v tabulce jsem tyto čísla nenašel. Mohl byste mi poradit. Děkuji.

 52. Markéta Salačová napsal:

  Dobrý den, chtěla bych převést Škodu Fabii combi, 1,9TD, 74kW, v provozu od 9.4.2001, v TP má údaj o emisích 99/102A.
  Prosím, jakou budu platit ekologickou daň. Děkuji

 53. Jakub napsal:

  Dobry den,
  budu si ted prevadet na sebe auto Ford Focus 2003 TDDi, EHS 1999/102A. Je to Euro 3, ale od ledna r. 2018 by se mel platit poplatek i za tento limit, je tomu tak? Nebo jsem stale ‚osvobozeny‘?

 1. 31.12.2018

  […] dnes nejsou ničím výjimečným. Už v minulosti stát zavedl takzvanou ekologickou daň. Ta se platila jednorázově, při zapsání vozu. A proto se budoucí návrh týká i této […]